TravelMarketing in een nieuw jasje

Amsterdam, 6 maart 2019

TravelMarketing in een nieuw jasje

Het werd hoog tijd na vijf jaar het merk en de lading van het succesvolle bedrijf eens flink op te frissen. Het logo, de positionering en de content is dusdanig geprofessionaliseerd dat TravelMarketing haar marktleiderschap in de BeNeLux verder opspeelt.

 

Een flinke duw in de mondiale rug

Achter de schermen is hard gewerkt aan het vergroten van de commerciële slagkracht. Met vijftien nieuw gecontracteerde DMC’s wereldwijd heeft dit een nieuwe fase bereikt. Elke lokale partner heeft een pagina beschikbaar op de site met videomateriaal en een eigen blog. Op deze wijze geeft TravelMarketing vorm en inhoud aan wat er lokaal mogelijk is met de meest moderne techniek.

“Sharing is caring”

De afgelopen vijf jaar heeft TravelMarketing een trouw lezerspubliek opgebouwd met haar thematische nieuwsbrieven. De gecureerde bibliotheek is derhalve vrij toegankelijk op de site onder de noemer Travel Thema’s. Daarmee geeft TravelMarketing eens te meer invulling aan het inspireren van haar doelgroep voor de meest verfrissende op maat reisprogramma’s ter plaatse. De content is vrij beschikbaar voor hergebruik.